Meny

Beslutande organ

Svenska kyrkan är indelad i församlingar, kontrakt, stift och nationell nivå. Församlingarna har lokal självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs av de röstberättigade i församlingarna.

Ledamöter:

Tommy Nyström, ordf. Clary Persson, vice ordf. Bo Carlsson, andre vice ordf. Gunnel Eriksson, Birgitta Gidblom, Birgitta Heldeskog, Monica Hellström, Rolf Häggqvist, Birgitta Junkka, Tomas Junkka, Birgitta Larsson, Christofer Lind, Clary Persson, Margareta Pohjanen, Johannes Sundelin, Lilian Väyrynen, Birgitta Anton, Monika Nordvall Hedström, Desirée Arvidsson Simonsson, Lena Helin, Ellen Kuorak, Eva Sjölander, Eric Palmqvist, Paula Palmqvist

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse. Kyrkofullmäktige utser ledamöterna. 
Kyrkorådet har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingarnas grundläggande uppgift, att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission, blir utförd.

Kyrkorådet ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på pastoratets ekonomiska ställning. Kyrkorådet ska också göra de framställningar som behövs till kyrkofullmäktige liksom till andra kyrkliga organ samt statliga och kommunala myndigheter.

Ledamöter
Tomas Junkka ordförande (s), Lilian Wäyrynen vice ordförande (s), 
Clary Persson (s), Rolf Häggqvist (s), Birgitta Heleskog (s),
 Bo Carlsson (posk) , Desiree Arvidsson Simonsson (B), Paula Palmqvist (SD),
 

Församlingsråd

I församlingar som ingår i ett pastorat utses ett församlingsråd. Församlingsrådet deltar i beslut om församlingskollekter, val av kyrkvärdar, former för församlingens huvudgudstjänst och samråd i andra frågor kring gudstjänstlivet.

Gällivare församlingsråd

Ledamöter:

Bo Carlsson ordf. Catharina Gustafsson vice ordf. Laila Furskog, Susanne Törnlind, Birgitta Gidblom, Inger Kivilgim, Desiree Arvidsson Simonsson, Iris Wennström.

Malmbergets församlingsråd

Helena Jonsson ordf. Margareta Pohjanen vice ordf. Lennart Karlsson, Susanne Nilsson Rova, Mona Nilsson, Patrik Johansson.