Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Vi sjunger in julen

Julen sjungs in i våra kyrkor, både på svenska och finska

Välkommen att vara med när julen sjungs in i vårt pastorat.

Mockfjärds kyrka
Fredag 16/12 kl. 19.00 "Vi sjunger in julen". Kyrkokören.

Gagnefs kyrka
Lördag 17/12 kl. 18.00 Vi sjunger finska julsånger
Söndag 18/12 kl. 18.00 "Vi sjunger in julen" med traditionella sånger och psalmer. Gagnefs kyrkokör samt blåsensemble från Windband.

Floda kyrka
Söndag 18/12 kl. 18.00 "Vi sjunger in julen". Kyrkokören och Campanulakören. Sångsolist: Pontus Norman.