Gagnefs kyrka.

Vi öppnar våra kyrkor för gudstjänster!

 

Det är med stor glädje jag kan berätta att vi äntligen öppnar våra kyrkor den 12 september för att återigen fira gudstjänster.

Som alla säkert förstår är det en gräns på 50 personer som gäller i kyrkorummen. Så vill Du vara säker på att få plats, kom i god tid.

Två meters mellanrum mellan människor som inte bor i samma hushåll gäller fortfarande!
Tänk att ni har en ängel vid varje sida om er som skyddar er och era vänner från Coronaviruset.

Vi väntar med att dricka kyrkkaffe tillsammans till restriktionerna lättat ytterligare.

Välkomna tillbaka!

Margareta Carlenius
Din kyrkoherde