Meny

Vi jobbar i Gagnefs församling

Margareta Carlenius

Margareta Carlenius

Gagnefs pastorat

Anställd, Kontraktsprost, Präst, Kyrkoherde

Mer om Margareta Carlenius

Kyrkoherde i Gagnefs pastorat.

Noomi Grönberg

Noomi Grönberg

Gagnefs pastorat

Diakon, Diakoni, Anställd

Mer om Noomi Grönberg

Diakon i Gagnefs församling, verksamhetsansvarig

Anders Inge

Anders Inge

Gagnefs pastorat

Musik, Kantor, Anställd

Mer om Anders Inge

Kantor i Gagnefs pastorat. Körledare i Gagnefs församling.

Emilie Isacsson

Emilie Isacsson

Gagnefs pastorat

Husmor, Anställd, Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Mer om Emilie Isacsson

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare i Gagnefs församling. Husmor.

Johannes Kers

Johannes Kers

Gagnefs pastorat

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare, Anställd, Tjänstledig tom 181231

Mer om Johannes Kers

Arbetar i Gagnefs församling.

Karin Linnaeus

Karin Linnaeus

Gagnefs pastorat

Tjänstledig, Anställd, Församlingspedagog, Konfirmandarbetslag

Mer om Karin Linnaeus

Församlingspedagog. Tjänstgöringsställe i Gagnefs församling.

Josefin Rådbo

Josefin Rådbo

Gagnefs pastorat

Personal, Konfirmandarbetslag, Anställd, Präst

Mer om Josefin Rådbo

Präst i Gagnefs pastorat. Tjänstgöringsställe i Gagnefs församling.

Linda Sporre

Linda Sporre

Gagnefs pastorat

Tjänstledig, Vik. Barnledare

Mer om Linda Sporre

Vik. barn- och ungdomsledare i Gagnefs församling, Tjänstledig tom 200630