Verksamheten 2017

Internationella gruppen samlade in nära 50 000 kronor.

Samordnaren Irma Rönnbäck rapporterar om Internationella gruppens verksamhet under 2017.

Medlemmar

Timo Löppönen, Astrid Dahlgren, Britt Linder, Inger Manell, Kerstin Berg Lindgren, Christina Blomgren, Yvonne Nord, Hans Nord, Liselott Lindström, Karin Söderberg och Irma Rönnbäck. Dessutom stöttas gruppen av "ett gäng herrar" som hjälper till när det behövs.

Möten

Gruppen har under året haft nio planeringsmöten inför olika aktiviteter, samt en avslutningsfest i en fäbod efter vårens arbete. Under hösten blev gruppen bjuden på lunch av församlingen som en uppskattande gest.

Årets insamlingsteman

Under större delen av åren har gruppens insamlade medel gått till kampanjen "Flyktingar på Afrikas horn" och under Julkampanjen till "Gatubarnen i Filippinerna".

Brödförsäljning

Under fastan såldes hembakat bröd fyra lördagar utanför den lokala mataffären. På tacksägelsedagen sålde gruppen "vad jorden gav" efter gudstjänsten i kyrkan.

Kyrkkaffen

Vid fika efter tre familjegudstjänster ordnade gruppen lotterier med skänkta vinster.

Aktiviteter

Gruppen har en loppisbod som hölls öppen under sju lördagar. Där säljs skänkta saker.
Gruppen har vid två tillfällen ansvarat för program vid Slink in Dessutom ordnades en pajafton.

Fyra personer med ursprung i Internationella gruppen driver Läxhjälpen, och hjälper skolbarn med läxorna en eftermiddag i veckan.

Två medlemmar var på en konferens i Uppsala angående att vara samordnare i internationella grupper, och flera medlemmar deltog i årsmötet för internationellt arbete på Stiftsgården.

Vid kyrkokörens julkonsert tog gruppen upp kollekt till sina insamlingsmål, och vid två tillfällen under året har konserter arrangeras med Campanulakören. Båda konserterna var mycket välbesökta och gav ett stort bidrag till verksamheten.

I den lokala mataffären har en insamlingsbössa stått hela året, och de som handlar är mycket givmilda. Medlemmarna har även "skramlat bössa" vid kyrkovalet och varit behjälpliga vid Världens barn-insamlingen. Vid julmarknaden på Första advent såldes hembakat bröd bland annat.

Kyrksöndag

Trettondedagen är Internationella gruppens kyrksöndag, och så var det även detta år. Medlemmarna medverkade i gudstjänsten och stod för julgröt och kyrkkaffe.

Kassarapport

Internationella gruppen tilldelades 5 000 kronor för året av kyrkofullmäktige. De insamlade medlen under året uppgick till 49 124 kronor. Detta delas på de två insamlingsmålen.
Gruppen upplever det internationella arbetet som mycket stimulerande och känner att den gör en viktig insats för församlingen och i det internationella arbetet.