Kyrkorådet 2014-2017

Här hittar du ledamöterna i kyrkorådet.

Ordförande
Birgitta Ihlis, Gagnef, tel. 070-777 63 68.

Ordinarie ledamöter
Lena Fast, 1:e vice ordförande, Dala-Floda, 070-765 72 03.
Yvonne Nord, 2:e vice ordförande, Mockfjärd 070-659 91 61
Gunnar Östberg, Gagnef, 070-222 33 78.
Karin Gustafsson, Dala-Floda 073-709 09 15.
Biörn Källman, Gagnef, 076-833 77 35.
Hans Nord, Mockfjärd 070-397 84 58.
Liselotte Lindström, Mockfjärd 073-933 97 17.
Ritva Löppönen, Mockfjärd, 070-469 76 17.
Jari Paananen, Djurås, 072-204 43 41.
Margareta Carlenius. kyrkoherde, 0241-615 30.

Ersättare
Gunilla Lindberg, Bäsna.
Christer Iversen, Gagnef.
Erik Bergman, Djurås.
Barbro Wallin, Dala-Floda.
Maj-Britt Arvidsson, Gagnef.
Ulla Lindblad Ossendorf, Mockfjärd.
Claes Pettersen, Dala-Floda.
Maj Zetterquist, Dala-Floda.
Eija-Liisa Lehtola, Mockfjärd.
Anneli Juujärvi, Bäsna.