Foto: Gunnar Menander/IKON

#Juluppropet- för en humanare migrationspolitik

Här kan du läsa om hur du stödjer kampanjen.