Vaktmästeri, fastighet, lokaler

Åsa Hampgård
Kyrko- och kyrkogårdsföreståndare. Verksamhetsansvarig
0241-620 20

asa.hampgard@svenskakyrkan.se 

Jonna Vähäjylkkä
lokalvårdare
jonna.vahajylkka@svenskakyrkan.se
Johannes Kers
Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare i Gagnefs församling
0241-616 93
johannes.kers@svenskakyrkan.se

Sara Eriksson
Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare i Floda församling
0241-225 18
sara.eriksson@svenskakyrkan.se

Leif Sund
Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare i Mockfjärds församling
0241-207 29
leif.sund@svenskakyrkan.se