Vaktmästeri, fastighet, lokaler

Åsa Hampgård
Kyrko- och kyrkogårdsföreståndare. Verksamhetsansvarig
0241-620 20

e-post 

Jonna Vähäjylkkä
lokalvårdare
e-post
Johannes Kers
Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare i Gagnefs församling
0241-616 93
e-post

Sara Eriksson
Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare i Floda församling
0241-225 18
e-post

Leif Sund
Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare i Mockfjärds församling
0241-207 29
e-post