Vi kan lära oss att se vardagens mirakler.
Foto: Linda Mickelsson/IKON

"Undrens tid är inte förbi"

Diakon Noomi Grönberg skriver om annandagens budskap

Vi behöver inte öva oss i att se svårigheterna mitt i vardagen. De finns där väl synliga för oss. Vår övning ska bestå i att vi inte övervinns av missmod och uppgivenhet.

Tron handlar om vardagen där det alltid finns ett överraskningsmoment. Döden är besegrad. Sveket är förlåtet. Ångestens mörker har bytts ut mot solens ljusa, värmande strålar. Jesus Kristus är uppstånden.

Oro inför framtiden

Lärjungarna satt bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Deras Mästare och ledare var förnedrad, uppspikad på ett kors, död och nu lagd i en grav. Drömmen om ett annat liv var borta. Hoppet att Jesus Kristus var världens sanning och kärlek var död. Vi kan förstå lärjungarnas uppgivenhet, missmod och rädsla. Vad skulle nu hända med dem som så hängivet följt sin Mästare? Skulle de också bli tillfångatagna, förnedrade och dödade?

"Frid åt er alla"

Helt plötsligt är det där. Överraskningsmomentet. De hör rösten som de så väl känner igen: ”Frid åt er alla.” Rösten genomtränger mörkret i rummet. Likt en laserstråle genomborrar den varje hjärta och spränger ångesten i en kaskad av värmande ljus.

Därefter andas Jesus på lärjungarna och säger: ”Ta emot helig ande.” Denna välbekanta utandning där lärjungarna åter igen får uppleva hur kraften återvänder till dem. Denna gång med ännu större intensitet och glädje. Helt plötsligt är den förlamande rädslan borta. Missmodet och uppgivenheten är borta.

Måste ha bevis

Vid ett annat tillfälle, berättar lärjungarna vad de varit med om för lärjungen Tomas som inte var med då Jesus visade sig efter uppståndelsen. Men Tomas kan inte tro vad hans vänner berättar för honom. Han måste själv få sticka sina fingrar genom spikhålen i Jesu händer och sida för att han ska kunna tro.

Här kommer nästa överraskningsmoment. Jesus går Tomas till mötes. Jesus låter inte prestige, fördömande eller bekvämlighet hindra honom från att ge Tomas en chans till. Tomas får sticka sitt finger genom spikhålen i Jesu händer och sida vid ett nytt tillfälle och Tomas utbrister: ”Min Herre och min Gud”.

Mirakel i vardagen

Här skulle annandagens betraktelse kunna vara slut men Jesus är inte bara prestigefri utan också sann. Därför vänder han sig till Tomas och säger: ”Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror.”

Vill du och jag bli överraskade mitt i vardagen? Jesus fördömer oss inte för att vi inte alltid kan tro på mirakel. Men vi kan öva oss på att upptäcka dem mitt i vardagen. Jesus Kristus är uppstånden och lever, allt är förlåtet och rädslans bojor sönderbrutna. Undrens tid är inte förbi.