Foto: Alex & Martin/IKON

Träffen

För dig som förlorat en anhörig

Träffen - första tisdagen i varje månad klockan 15.00.

En mötesplats för dig som förlorat en anhörig. Vi äter tillsammans och ibland lyssnar vi på en förläsare eller underhållning.

Läs datumen för våra träffar i intilliggande faktaruta.

Verksamhetsansvarig: Noomi Grönberg 0241.621 03 noomi.gronberg@svenskakyrkan.se