Till föräldrar i Gagnef/Djurås

Nu minskar vi storleken på våra barngrupper

Hej Familjen!

 
Snart startar vår verksamhet igen. Det är väldigt roligt att så många barn vill vara med i kyrkans barngrupper. Men för att vår arbetsbelastning inte ska bli för stor, och för att barnen ska få det riktigt bra, är vi tvungna att begränsa antalet barn i grupperna.

Därför behöver du/ni anmäla ert barn till respektive grupp. Vi har satt ett tak på 15 barn/grupp. Detta innebär att alla barn inte får möjlighet att komma till oss, men vi gör vårt bästa efter de resurser vi har.

I första hand prioriterar vi barn som inte går på fritids. I mån av plats är det öppet även för övriga barn att anmäla sig till grupperna, så anmäl oavsett fritids eller ej.

Under vårterminen kommer vi att jobba temainriktat med kyrkans tro och traditioner samt olika värdegrundsfrågor, exempelvis solidaritet och allas lika värde.

Vi kommer att ha tre familjegudstjänster under terminen (i Gagnefs församlingshem) där barnen visar vad de gjort under veckorna, vi kommer också att ordna en basar den 9/4.
För barnens skull är det önskvärt att om ni i familjen kommer vid dessa tre tillfällen.

Datum för familjegudstjänster: 12/2, 9/4, 21/5. Varje gång i Gagnefs församlinghem klockan 11.00. Terminen avslutas i samband med gudstjänsten den 21/5.


Vårens schema

 
Måndagar: Gagnef åk 1-2 kl. 13.30-15.30
Tisdagar: Djurås (Himmilsgården) Pysselverkstad åk 3-6 kl. 14.00-16.00
Onsdagar: Gagnef F-klass kl. 13.00-14.30. Åk 5-6 kl. 14.45-16.30

Torsdagar: Gagnef åk 3-4 13.30-15.30

 

Anmälan senast 22/1 till karin.linnaeus@svenskakyrkan.se

Ange barnets namn, skola, klass och om ni har fritids eller inte.
Målsmans namn och telefonnummer.

Frågor besvaras av Karin Linnaeus 070-342 80 11 Linda Sporre 072-500 13 21
eller till Karins e-post.

Hälsningar från Karin & Linda