Foto: Linda Mickelsson/IKON

Syföreningen i Björbo

Vi träffas tisdagar jämna veckor kl. 13.30 i Björbo lillkyrka.

Björbo kyrkliga syförening arbetar för hjälpbehövande i både Sverige och utlandet. Vi träffas varannan tisdag jämna veckor i Björbo Lillkyrka för en stunds samvaro med stickning eller broderi.

Obligatoriskt fika

Träffarna inleds med andakt och information som vi fått från de organisationer som vi stöttar. Kaffe med dopp är naturligtvis obligatoriskt och sköts av olika medlemmar varje gång.

Auktion och lotteri

I november har vi vår traditionsenliga auktion där allt möjligt auktioneras ut eller går på lotteri. Behållningen går till olika hjälporganisationer.

Populärt siktbröd

Inför påsken har syföreningen ett lotteri utanför den lokala mataffären. Siktbröd är populärt hos byinvånarna och det bakar och säljer syföreningen till både jul och påsk.

Ansvarig: Diakoniassistent Carina ” Tulli ” Liss 0241-230 32