Syföreningar

Sticka, virka, sy... kreativiteten och gemenskapen flödar i Floda församlings två syföreningar.

Syföreningen i Floda

Vi träffas tisdagar ojämna veckor kl. 13.30 i Floda församlingshem.

Syföreningen i Björbo

Vi träffas tisdagar jämna veckor kl. 13.30 i Björbo lillkyrka.