Gagnefs församlingshem
Foto: CRF

Stängd kyrka inget hinder

Dop, vigsel och begravning kan bokas i Gagnefs församlingshem och i Himmilsgården i Djurås

Gagnefs kyrka hålls stängd för renovering under 2017.

Under den tiden kommer församlingen att erbjuda sina två församlingshem som förrättningslokaler. Med förrättning menas dop, vigsel och begravning.

I församlingshemmet i Gagnefs kyrkby kan 110 personer få plats vid en begravnings-/dop-/vigselakt. När det är så många deltagare i akten kan den efterföljande samlingen äga rum i vårt församlingshem i Djurås, eller på annan plats som ni väljer själva.

Vid en förrättning med ett mindre antal deltagare, kan både akt och samling äga rum i församlingshemmet. Det får plats maximalt 50 personer som deltar vid begravningen/dopet/vigseln, och som fikar/äter tillsammans efteråt.

I Himmilsgården ryms 100 personer som deltar i en förrättning. Den efterföljande samlingen (exempelvis ett kyrkkaffe) får då förläggas i en annan lokal.
Vid en förrättning med färre deltagare, kan både akt och samling ske i Himmilsgården. Det finns plats för maximalt 50 deltagare om förtäring ska ske i samband med begravningsakten.

Medlemmar i Gagnefs församling kan givetvis välja att ha en begravning, dop eller vigsel i någon av våra andra kyrkor/församlingsgårdar, nämligen i Mockfjärd och/eller Dala-Floda.

Information och bokning, ring 0241-610 12.