Söndagsmässa 30 oktober

Byarna Nordanholen och Nyåker medverkade i söndagsmässa 30/10.
Bykören (i bilden) sjöng flera sånger. Torbjörn Rönnbäck kompade kören. Elisabet Bing läste förbönen som hon hade skrivit. Hon läste också en av dagens texter tillsammans med Ulla Lindblad Ossendorf och Pia Carlsson. Helmut Ossendorf hälsade besökarna välkomna till kyrkan vid dörren. Kantor var Anna-Karin Lisell och mässan leddes av komminister Timo Löppönen. Byborna hade också förberett kyrkkaffet.