Kören Salig blandning i Mockfjärds kyrka.
Foto: Mockfjärds församling

Salig blandning i Mockfjärds kyrka

Ett ljus tändes för terrorattackens offer

Kören Salig Blandning medverkade i gudstjänsten den 9 april i Mockfjärds kyrka. Torbjörn Cervin var dirigent.

Kören sjöng ”Bridge over troubled water”, gospellåten ”Soon and very soon” och “The Lord is my Shepherd”. Som postludium framfördes “Må friden från Jorden följa dig”.

Prästen Timo Löppönen tillsammans med församlingen hoppas att kören kan besöka Mockfjärds kyrka årligen, exempelvis just på Palmsöndagen.

Anna-Karin Lisell spelade och Lars Bing var kyrkvärd.

Gudstjänsten inleddes med stort allvar, då det tändes ett ljus för att hedra offren i terrorattacken i Stockholm.