Engelsk körmusik

Gagnefs församlingshem 18 mars

Gagnefs kyrkokör och kören Salig Blandning ger en konsert med engelsk musik. Torbjörn Cervin är dirigent och Anders Inge är organist. Körerna sjunger älskade verk av John Rutter, Samuel Wesley och Edward Elgar.
Michael Rust är presentatör.

Gagnefs församlinghem
Lörd. 18/3 kl. 18.00
Entré 150 kr. Studerande fri entré.