Riddardubbning i Floda Kyrka

Tisdagen den 14/5 dubbades 10 nya riddare i Floda kyrka

Som traditionen bjuder så dubbades 10 riddare från åk 4 i Floda kyrka. De nydubbade kämparna genomgick denna rit som ett bevis på att de lyckats erövra de fem stenarna som symboliserar tålamod, vänskap, ärlighet, tjänstvillighet och trofasthet och kan numer titulera sig som stolta riddare. 

Efter dubbningen avnjöts en festmåltid i sockenstugan som avslut på detta läsårs riddarskola.

Ledsagare var Christina Dalberg och ledare för Riddarskolan har under året varit Clas Pettersen och Anneli Kjellerson. I köket tjänstgjorde även Peter Hindén.