Gagnefs kyrka
Foto: CRF

Reportage i SVT om Gagnefs pastorat

Den 3/12 sändes ett reportage i SVT om de utmaningar som pastoratet nu ställs inför.

Klicka här för att se mer.