Foto: Josefin Rådbo

Reportage Gagnefs församling

Återsågs efter 50 år

Konfirmandjubileum med sång och "spill"

Gagnefs församlingshem

Stängd kyrka inget hinder

Dop, vigsel och begravning kan bokas i Gagnefs församlingshem och i Himmilsgården i Djurås

High five för Margareta

Lek och allvar när Gagnefs pastorats kyrkoherde välkomnades

En hälsning från nådens år 1941

När grindstolparna utanför Gagnefs kyrka revs, hittades en ett brev från 1941 i ett hålrum i en av stolparna.