Foto: Magnus Aronson/IKON

Projekt till stöd till barn med NPF

Gagnefs pastorat driver tillsammans med Västerås stift ett projekt för barn med neuropsykiatriska funktionshinder.

Angeläget och gripande.
Projektgruppen för Barn med NPF i Västerås stift har haft en föreläsningsserie om barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder.
Frågorna och åsikterna var många efter föreläsningen i Gagnefs församlingshem onsdagen den 3 februari 2017.

Stolarna i Gagnefs församlingshem fylldes när pastoratet i samarbete med Västerås stift och Riksförbundet Attention anordnade en föreläsning kring barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder, NPF. Britt-Marie Lundgren berättade om likheter och skillnader mellan de olika NPF-diagnoserna.
Calle Svensson förläste på ett skämtsamt sätt om sitt eget liv och sina diagnoser, ADHD, Asbergers syndrom och bipolaritet. Han berättade om sin uppväxt och skolgång samt om sina kontakter med barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin.

Lotta Lejon grep tag i åhörarna när hon berättade om sina barns väg till ett ”normalt liv”. Åhörarna torkade sina kinder gång på gång när Lotta berättade om avsaknad av förståelse och hjälp när hennes son vid upprepade tillfällen försökt att ta sitt liv och dotterns apatiska beteende.

De tre föreläsarna upprepade vid flera tillfällen att rätt hjälp och förståelse är nyckeln till ett gott liv. 
Åhörarna, ett 50-tal personer, ställde många frågor.
- Vi förstår att det finns mycket att jobba med kring dessa frågor i kommunen. Skolan behöver ett nytt tänkande och föräldrar/anhöriga behöver förståelse och stöd. Vi hoppas på att kunna tillmötesgå behovet genom det projekt som pastoratet driver genom stiftet, säger komminister Josefin Rådbo som tillsammans med församlingspedagogen Karin Linnaeus arbetar i projektet som drivs av Västerås stift och Attention.

Har du frågor? Ring Josefin Rådbo, präst i Gagnefs församling, 0241-623 04 e-post