Foto: Gagnefs pastorat

Pingstandakt från Gagnefs kyrka

Pingstandakt i Gagnefs kyrka söndagen 31/5 2020