Foto: Charlotta Rådman Frans

Personal i Gagnefs pastorat

Kontaktinformation för anställda inom pastoratet.

  Kyrkoherde i Gagnefs pastorat

 • Timo Löppönen

  Timo Löppönen

  Gagnefs pastorat

  Finskspråkig präst, Konfirmandarbetslag, Tf kyrkoherde

  Mer om Timo Löppönen

  Tf kyrkoherde i Gagnefs pastorat. Tjänstgöringsställe i Mockfjärds församling.

Präster

  Diakoner och diakoniassistenter

   Musiker

    Administration

     Barn och ungdom

      Kyrkogårdsvaktmästare/fastighetsskötare