Foto: Gagnefs pastorat

Passionsandakt i Gagnefs församlingshem

Vi inleder Stilla Veckan med en passionsandakt från Gagnefs församlingshem

Här hittar du inspelningen

Kyrkoherde Margareta Carlenius leder andakten från församlingshemmet. 

Vår organist Anders Inge ackompanjerar den nybildade kören med medlemmar från vårt arbetslag. Körmedlemmar: Karin Linnaéus, Gun Sjönneby, Noomi Grönberg och Åsa Hampgård.