Ordningsföreskrifter för kyrkogård, minneslund och askgravplats

För allas trivsel och av respekt för de döda vill vi att dessa regler följs. Med vänlig hälsning Kyrkorådet och kyrkogårdsförvaltningen.