Gagnefs kyrka i vintersol.
Foto: CRF

Öppen visning 21/3

Porten öppnas för allmänheten under ombyggnaden av Gagnefs kyrka.

Av säkerhetsskäl är Gagnefs kyrka stängd för allmänheten under renoveringstiden, men nu har alla intresserade möjlighet att få se hur arbetet fortskrider!
Välkommen till kyrkan tisdag den 21 mars klockan 18.00
Projektledare Anders Pers finns på plats och svarar på dina frågor.