Efterlängtad nyöppning

Nyskrivet julspel uppförs på julafton klockan 11.00

Renoveringen av Gagnefs kyrka har pågått hela året, men nu är den snart över.
- Vi öppnar kyrkan på julafton – det blir årets julklapp i Gagnef, säger kyrkoherde Margareta Carlenius. I samband med julaftonens återöppning välkomnas hon som ny kontraktsprost i Falu-Nedansiljans kontrakt av biskop Mikael Mogren.

Nyskrivet julspel

Vid det efterlängtade öppnandet på julafton klockan 11.00 kommer biskop Mikael Mogren - tillsammans med bland andra församlingens präster och barn- och ungdomsledare - att uppföra ett nyskrivet julspel där kyrkråttan Kajsa och hennes morfar Bernhard förklarar julens magiska budskap.
- Det kommer att bli roligt men samtidigt fint och stämningsfullt, förklarar församlingsprästen Josefin Rådbo som har skrivit spelet.

Största högtiden

- Det känns bra att öppna kyrkan vid årets största kyrkohögtid, säger Margareta Carlenius som varit kyrkoherde i Gagnef sedan i december förra året. Det betyder att renoveringen, med en budget på 21 miljoner kronor, var bland det första hon fick ta tag i vid tjänstetillträdet.

Fysiskt nära

På julafton välkomnas Margareta Carlenius som ny kontraktsprost i Falu-Nedansiljans kontrakt at biskop Mikael Mogren.

Under byggtiden har församlingshemmet tjänat som lokal för gudstjänster och kyrkliga handlingar. Det har fungerat bra, särskilt vid begravningar, berättar Margareta Carlenius.
- I församlingshemmet har de sörjande kommit varandra fysiskt nära, vilket har gynnat gemenskap och närhet som inte uppstår lika lätt i den stora kyrkan. Människor har frågat efter varandra på ett nytt sätt.
Men trots det längtar församlingsbor och anställda efter sin kyrka, och det ska bli spännande att få se det färdiga resultatet. Intresset har varit stort vid de två öppna visningar som församlingsborna bjudits in till under byggtiden.

Leka kyrka

Mycket av arbetet som utförts kommer inte att vara synligt för besökare. Det handlar om eldragning, avlopp och annat som är dolt i väggar och golv. Mest märkbart är att de fem bakersta bänkraderna har tagits bort vilket gett plats till ett kyrktorg. Här kommer kyrkkaffe att serveras och barnen kan ”leka kyrka” i den nya barnkyrkan. Fler toaletter, en ny brudkammare samt en invändig ommålning av hela kyrkan i en varm nyans kommer att öka trivseln.

Knackats ned

Bland många andra åtgärder kan nämnas att gapskullen – en korläktare varifrån gosskörer sjöng förr – har öppnats efter att ha varit igenmurad sedan 1700-talet. En annan åtgärd är att tilläggsisoleringen i kyrkans innerväggar har knackats ner, vilket dels har gjort kyrkan större, dels att ett missprydande rutmönster orsakat av fuktgenomslag mellan lättbetongsblocken har försvunnit.

Hopp och framtidstro

Den stora tavlan föreställande S:t Göran och draken, som hängt framför den igenmurade gapskullen, kommer att placeras ovanför den stora kyrkporten. Tavlan, som är målad av Ottilia Adelborg, är det sista man ser när man lämnar kyrkan.
- Symboliken, det godas seger över det onda, ger hopp och framtidstro. När man sedan kommer ut, så ser vi ut över ”himmelrikets ängar, säger Margareta Calenius och citerar sångarpastorn Artur Eriksson som också var bosatt i Gagnef.