Söndagsmässa i Mockfjärds kyrka

Publicerad

4 juni 2023

Söndagen 4.6 kom Bröttjärnaborna till Mockfjärds kyrka, ty då var deras kyrksöndag. Det var många bybor som medverkade både i gudstjänsten och efteråt vid kyrkkaffet. Madeleine Eriksson hälsade besökarna välkomna vid dörren; Eva Uhr och Lennart Lundin läste texter; Helen Sörling hade förberett kyrkans förbön och Kerstin Danielsson tog upp kollekten. Anna-Lena Elfström och Ludwig Ohlnér sjöng i kyrkan. Ludwig sjöng även vid kaffet. Anna-Karin Lisell var kantor, Hans Nord kyrkvärd och mässan leddes av komminister Timo Löppönen. Efter kaffet i församlingsgården berättade Magnus Kosjanov om Räddningstjänsten. Han fick svara på många nyfikna frågor och alla var överens om att räddningstjänstens verksamhet är både viktig och verkligen uppskattad.

Ludwig Ohlnér och Anna-Lena Elfsberg sjöng i kyrkan
Magnus Kosjanov berättade om Räddningstjänsten vid kyrkkaffet