Gökottan i Lindbyn på Kristi Himmelsfärdsmorgonen

Publicerad

En liten skara pigga gudstjänstbesökare kom tidigt på morgonen till Fribergska stugan i Lindbyns gammelgård. Kyrkklockans vackra toner hälsade alla besökare välkomna. Komminister Timo Löppönen var gudstjänstledare, Anna Karin Lisell var kantor och kyrkvärd var Ulla Lindblad Ossendorf. Som gudstjänstens avslutning sjöng alla ”Om sommaren sköna. Ulla och Anita Bergkvist hade anordnat kyrkkaffet som åtnjöts i brasans värme. Timo