Foto: Emma Sundin

Gagnefs kommun köper Himmilsgården av Gagnefs pastorat

Nyhet Publicerad

I går, 29 februari 2024, undertecknades köpeavtal som innebär att Gagnefs kommun köper Himmilsgården i centrala Djurås av Gagnefs pastorat. Himmilsgården har tidigare använts som kyrkorum och församlingshem av Gagnefs pastorat.

Gagnefs kommun har sedan våren 2020 hyrt Himmilsgården av Gagnefs pastorat, efter att pastoratet avvecklat den kyrkliga verksamheten i byggnaden. Pastoratet har nu bedömt att de inte har något framtida behov av Himmilsgården för sina verksamheter.

Kommunen däremot har bedömt att den kommunala förvaltningen har behov av lokaler, både på kort och lång sikt. Dels för att samla fler kommunala verksamheter men också dels för att använda Himmelsgården för tillfälliga arbetsplatser under tiden som det utförs underhåll och arbetsmiljöåtgärder i kommunhuset i Djurås.

– Marken inom det aktuella området är strategisk mark för kommunen, inte minst som reserv vad gäller framtida behov för skolan i Djurås. Vi behöver även åtgärda brådskande underhåll och renovering av kommunhuset. Den renoveringen beräknas ske i olika etapper och planeras vara klar i juni 2025, säger Rolf Davidsson som är tillförordnad kommunchef i Gagnefs kommun.

De underhållsåtgärder som planeras är främst nödvändiga arbetsmiljöåtgärder, som till exempel ventilation och värme, dränering, nya golvbeläggningar och fönsterbyte i olika delar av byggnaden.

– Besöksfrekvensen för verksamheterna i Himmilsgården sjönk innan kommunen hyrde lokalerna. Kyrkan har därför inte behov av den längre. Vi är därför glada över att kommunen valt att köpa Himmilsgården. Det blir bra för våra medlemmar som också är kommuninnevånare, säger kyrkoherden Margareta Carlenius. 

– Kommunen har haft en mycket konstruktiv och bra dialog med pastoratet och vi är glada över att alla beslut nu är fattade, avslutar Rolf Davidsson.

 

 

Bild: Kyrkoherden Margareta Carlenius, Gagnefs pastorat och Marcus Blomqvist, avdelningschef Samhällsbyggnadsavdelningen, Gagnefs kommun.

Fotograf: Emma Sundin, Gagnefs kommun

Presskontakt: Birgitta Svensson, Kommunikationsansvarig Gagnef kommun, telefon 0241-153 76