Konfirmander i Gagnefs församling 2016.
Foto: Skolfoto Mitt

"Nu vågar vi lita på oss själva"

Traditionell konfirmation i Gagnefs kyrka då ungdomarna summerade sin konfatid i text och bild.

28 ungdomar i Gagnef avslutade sin konfirmationstid med en traditionell konfirmation i Gagnefs kyrka under pingsthelgen 2016.

På lördagskvällen redovisade de sin konfatid genom ett bildspel med tillhörande text. De berättade om allt det de pratat om tillsammans med sina ledare; om dop, vigsel och begravning, om den roliga fest som de fick planera för de äldre som fyllt 80 och 85 år i församlingen. Om att de fått öva etik och moral, vett och etikett, de pratade om de roliga lägren och om julfirandet.

På slutet ringade de in det allra viktigaste, nämligen att konfirmationstiden gett dem verktyg att våga lita på sig själva på ett nytt sätt. Att de förstått att gemenskapen dem emellan är viktig och att ingen människa skall vara ensam. De menade också att de förstått att Gud faktiskt kan vara en del i livet. De sjöng vackra sånger och bad böner som de skrivit själva.

På söndagen var det den traditionella nattvardsgången. Även denna dag stod konfirmanderna i centrum, de sjöng och läste texter.

Kyrkråttan Kajsa kom på besök, och hon och ledaren Karin Linnaeus tog hjälp av församlingsbor och konfirmander och diskuterade på ett lekfullt sätt sig fram till vad eller vem helig Ande är.

Prästen Josefin Rådbo och pedagogen Karin Linnaeus tackar konfirmanderna för en fin tid tillsammans.

Gemenskapen är viktig. Ingen ska behöva vara ensam.

Konfirmander i Gagnef 2016

- Vi hoppas att ni aldrig glömmer hur värdefulla och speciella ni är var och en och hoppas att vi och kyrkan får fortsätta att ha en plats i era hjärtan som ni i våra. Vi önskar er en skön sommar!