Foto: Charlotta Rådman Frans

Mycket för kyrkoavgiften!

Det här får du för avgiften du betalar till Svenska kyrkan varje år.

Ada Anderssons fond - bekostar samkväm och resor för våra äldre i Gagnefs församling.

Andakter för våra gamla på kommunens äldreboenden.

Andlig vägledning och grupper för bibelsamtal. Våra präster och diakoner står till tjänst.

Barn- och ungdomsverksamhet med grupper för unga i alla åldrar i hela Gagnefs pastorat/kommun.

Begravningsverksamhet – utförs av Svenska kyrkan på uppdrag av staten.

Besök och gudstjänster på alla serviceboenden och vårdinrättningar.

Bibelsamtalsgrupp i Mockfjärds församling.

Bikt och själavård – med möjlighet till bön om Guds förlåtelse, avlasta dig dina bördor och få stöd och vägledning.

Caféträffar med samvaro och musik/föredrag.

Diakoni som är Svenska kyrkans sociala verksamhet. Vi har en diakon i pastoratet och två diakoniassistenter som arbetar med inriktning mot barn, familjer och äldre.

Dop – våra präster och kantorer skapar fina och minnesvärda dophögtider utifrån dina/era önskemål om inramning.

Drop in-vigslar och dop i samband med Alla hjärtans dag.

Ekumeni – vi samarbetar med andra kyrkliga församlingar i kommunen genom "Kristna Alliansen".

Finskspråkiga gudstjänster - vi har en finsktalande präst i pastoratet samt annan personal som är tvåspråkig.

Flyktingguide Dalarna - ett integrationsprojekt där nya och "gamla" bybor lär känna varandra.

Församlingshem för Svenska kyrkans verksamhet, dop- och begravningskaffe, bröllopsmiddag m.m. Hyrs ut även till andra kulturbärare i vår kommun.

Gudstjänster för delaktighet, gemenskap och mångfald, avskildhet, stillhet och integritet.

Gymnastik för de äldre i Floda församling.

Integration, mångkultur och religionsdialog – våra ledord är Öppenhet & Mångfald!

Internationell solidaritet med insamlingar till Svenska kyrkans internationella arbete.

Konfirmationsläsning, konfirmandläger och konfirmandassistentutbildning – spännande och betydelsefulla steg in i vuxenlivet.

Krisberedskap i samarbete med kommunens krisgrupp (POSOM).

Kyrkogårdsförvaltning - våra tre kyrkogårdar är vackra viloplatser för våra nära och kära.

Kyrkor – vår ambition är att våra tre kyrkor ska vara välvårdade och välkomnande.

Kyrktaxi –Ada Andersson-fonden subventionerar taxiresor till kyrkans aktiviteter. Gäller pensionärer i Gagnefs församling.

Käringfritt i Lillkyrkan, Björbo. En träffpunkt för män.

Körverksamhet med tre kyrkokörer, en ungdomskör och och en barnkör.

Mediation och avslappning där du kan stilla sinne och kropp.

Musikgudstjänster och konserter med musiker från när och fjärran.

Präster som finns till för dig i livets alla upp- och nedgångar. Samtal, själavård och bikt.

Samtal och hembesök – våra präster och diakoner kommer hem till dig som har det svårt i livet.

Skolavslutningar i våra kyrkor.

Soppluncher med underhållning eller föredrag.

Sorgegrupper för dig som behöver dela och bearbeta din sorg.

Språkcaféer i Mockfjärd och Dala-Floda - mötesplatser för människor med olika ursprung.

Studieverksamhet i form av exempelvis föreläsningar och bibelstudier.

Syföreningar och arbetskretsar för god gemenskap och frivilligt engagemang.

Ungdomskör i Mockfjärds församling.

Utbildning för dig som vill arbeta som frivillig i våra församlingar.

Vigslar i våra kyrkor eller på en plats som brudparet önskar.

Väntjänsten - en samverkan där Gagnefs pastorat är en av aktörerna.

Öppen förskola i alla församlingarna där föräldrar och barn kan träffas, leka och fika.

... och mycket mer!