Foto: Charlotta Rådman Frans

Mycket för kyrkoavgiften!

Det här får du för avgiften du betalar till Svenska kyrkan varje år.

Ada Anderssons fond - bekostar samkväm och resor för våra äldre i Gagnefs församling.

Andakter för våra gamla på kommunens äldreboenden.

Andlig vägledning och grupper för bibelsamtal. Våra präster och diakoner står till tjänst.

Barn- och ungdomsverksamhet med grupper för unga i alla åldrar i hela Gagnefs pastorat/kommun.

Begravningsverksamhet – utförs av Svenska kyrkan på uppdrag av staten.

Besök och gudstjänster på alla serviceboenden och vårdinrättningar.

Bibelsamtalsgrupp i Mockfjärds församling.

Bikt och själavård – med möjlighet till bön om Guds förlåtelse, avlasta dig dina bördor och få stöd och vägledning.

Caféträffar med samvaro och musik/föredrag.

Diakoni som är Svenska kyrkans sociala verksamhet. Vi har två diakoner i pastoratet och två diakoniassistenter som arbetar med inriktning mot barn, familjer och äldre.

Dop – våra präster och kantorer skapar fina och minnesvärda dophögtider utifrån dina/era önskemål om inramning.

Drop in-vigslar och dop i samband med Alla hjärtans dag.

Ekumeni – vi samarbetar med andra kyrkliga församlingar i kommunen genom "Kristna Alliansen".

Finskspråkiga gudstjänster - vi har en finsktalande präst i pastoratet samt annan personal som är tvåspråkig.

Flyktingguide Dalarna - ett integrationsprojekt där nya och "gamla" bybor lär känna varandra.

Frukostträffar med stadig grötfrukost för män i Himmilsgården, Djurås.

Församlingshem för Svenska kyrkans verksamhet, dop- och begravningskaffe, bröllopsmiddag m.m. Hyrs ut även till andra kulturbärare i vår kommun.

Gudstjänster för delaktighet, gemenskap och mångfald, avskildhet, stillhet och integritet.

Gymnastik för de äldre i Floda församling.

Himmilsgården – vår församlingsgård som blivit en viktig mötesplats i Djurås.

Integration, mångkultur och religionsdialog – våra ledord är Öppenhet & Mångfald!

Internationell solidaritet med insamlingar till Svenska kyrkans internationella arbete.

Konfirmationsläsning, konfirmandläger och konfirmandassistentutbildning – spännande och betydelsefulla steg in i vuxenlivet.

Krisberedskap i samarbete med kommunens krisgrupp (POSOM).

Kyrkogårdsförvaltning - våra tre kyrkogårdar är vackra viloplatser för våra nära och kära.

Kyrkor – vår ambition är att våra tre kyrkor ska vara välvårdade och välkomnande.

Kyrktaxi –Ada Andersson-fonden subventionerar taxiresor till kyrkans aktiviteter. Gäller pensionärer i Gagnefs församling.

Käringfritt i Lillkyrkan, Björbo. En träffpunkt för män.

Körverksamhet med tre kyrkokörer, en ungdomskör och och en barnkör.

Mansfrukost i Himmilsgården en fredag i månaden.

Mediation och avslappning där du kan stilla sinne och kropp.

Musikgudstjänster och konserter med musiker från när och fjärran.

Präster som finns till för dig i livets alla upp- och nedgångar. Samtal, själavård och bikt.

Samtal och hembesök – våra präster och diakoner kommer hem till dig som har det svårt i livet.

Skolavslutningar i våra kyrkor.

Soppluncher med underhållning eller föredrag.

Sorgegrupper för dig som behöver dela och bearbeta din sorg.

Språkcaféer i Djurås, Mockfjärd och Dala-Floda - mötesplatser för människor med olika ursprung.

Studieverksamhet i form av exempelvis föreläsningar och bibelstudier.

Syföreningar och arbetskretsar för god gemenskap och frivilligt engagemang.

Ungdomskör i Mockfjärds församling.

Utbildning för dig som vill arbeta som frivillig i våra församlingar.

Vigslar i våra kyrkor eller på en plats som brudparet önskar.

Väntjänsten - en samverkan där Gagnefs pastorat är en av aktörerna.

Öppen förskola i alla församlingarna där föräldrar och barn kan träffas, leka och fika.

... och mycket mer!