Vår församling och kyrka

Här kan du läsa mer om Mockfjärds församling

Om bygd och gudstjänstliv

Komminister Timo Löppönen berättar.

Vår kyrka

En vacker träkyrka mitt i byn. Här kan du läsa delar av Sune Garmos beskrivning i skriften "Mockfjärds kyrka".