Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Margaretas sommartal

Gagnefs kyrkoherde högtidstalade på nationaldagen

Kära Gagnsingar!

Var inte rädda!

Var inte rädda är en hälsning från Gud själv till sitt folk, oavsett vilken religion vi bekänner oss till. Vare sig vi är judar, muslimer eller kristna, oavsett om vi tror att Gud inte finns. Var inte rädda är hälsningen till människorna som har något viktigt att utföra.

Vi lever i orostider. Terrorn slår blint på våra gator, i Stockholm och ute i världen; Utøya, Paris, Nice, Manchester och London... Extremismen och terror har sitt fäste i närområdet men den får aldrig bli vardagsmat så att vi accepterar den.

Vi har krafter i världen och här hemma som vill skapa motsättningar  mellan människor. Som vill skapa ett vi och ett dom, en polarisering så att grupper står emot varandra.

Dessa krafter vill bygga och bygger murar mellan människor på grund av hudfärg, nationalitet, sexualitet eller vilken religion vi har.

Vi har uppdraget att arbeta för ett fritt och demokratiskt Sverige där alla människor har samma värde.

Margareta Carlenius

Agressivitet, hot och våld är rädslans frukter. Var inte rädda!

Vad är det för land vi vill att Sverige ska vara?

Jag tror vi alla vill och kan enas om att vi vill leva i ett fritt land där vi kan uttrycka åsikter, där vi får får leva som vi vill, älska vem vi vill, klä oss som vi vill - så länge vi inte skadar någon annan.

Vi har uppdraget att arbeta för ett fritt och demokratiskt Sverige där alla människor har samma värde.
Vi är ett folk som präglas av tillit och öppenhet mot varandra. Vi behöver inte vara rädda.

Vi har i helgen som gått firat Pingst. En högtid vars innebörd många har glömt, men den är mer aktuell än någonsin!

Pingsten firar vi som den högtid då Gud skickade den Helige Anden till vår hjälp. Det berättas att plötsligt kunde människor förstå varandra oavsett vilket språk de talade eller vilket land de kom ifrån. De kunde tala med varandra. De behövde inte tala mot varandra, och behövde inte längre vara rädda för varandra.

Vi behöver inte vara rädda längre.
Vi är en enda mänsklighet.

Nyckeln är att vi är medmänniskor och inte motmänniskor, att vi talar med varandra mer än om varandra. Att vi möts vid samma bord.

Vår uppgift är att skapa ett samhälle där alla människor får plats med sina likheter och olikheter. I tillit till varandra och i tilltro på framtiden får jag utbringa ett fyrfaldigt leve för Sverige, vårt fosterland.