Foto: Ingemar Ihlis

Lucia och avslutning i Gagnef

Barngrupperna i Gagnefs församling hade sin terminsavslutning i Gagnefs församlingshem söndagen den 10/12. Avslutningen inleddes med en familjemässa med prästen Josefin Rådbo. I luciatåget fanns barn från grupperna och konfirmander.

Kyrkråttan Kajsa medverkade i familjemässan. Foto: Ingemar Ihlis

Efter mässan serverades fika och alla barn fick fiska i fiskdammen.