Ljuståg i Floda kyrka

En fin tradition i Floda församling är Ljuståget med dräktklädda barn som går med sitt ljus genom kyrksalen. Kyrkokören och Campanulakören sjöng in julen med vackra sånger under ledning av körledarna Niclas Westling och Anette Sund. Barnen sjöng två sånger tillsammans med körerna. Präst var Christina Dalberg och kantor var Niclas Westling. I år delades det även ut stipendium, mottagare av Kerstin Larssons minnesfond är Elsa Törnblom och Maya Hinden. Region Dalarna Har utsett Margareta Westblad till mottagare av medel från August W. Danielssons stiftelse. Grattis till er pristagare och lycka till i framöver. Det traditionella ljuståget görs i samarbete med Röda korset.