Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Ljuspunkten

En anhöriggrupp som träffas på onsdagar

Ljuspunkten, en stödgrupp för dig som vårdar en anhörig träffas onsdagar klockan 10.00-12.00.

Vi avslutar vårterminen den 24 maj 2017.

 

Verksamhetsansvarig: Diakoniassistent Ingrid Nilsson 0241-621 04  ingrid.m.nilsson@svenskakyrkan.se