Josefin Rådbo framför det stängda altarskåpet.

Långfredagsandakt

Andakt från Gagnefs kyrka