Kyrkoherden har ordet

Det är särskilt kul att vara präst i påsktiden! Det finns så mycket som är svårt i våra liv, som behöver motvikt. Söndagarna efter påsk berättar om detta.

Tänk er bara lärjungen Simon Petrus, som Jesus gav förtroendet att leda den första kyrkan.

Dialogen mellan honom och Jesus i Johannesevangeliet 21:15-19 har legat som en spännande bakgrund för mig ända sedan jag predikade över den texten i Floda kyrka på andra söndagen i påsktiden, den 3:e april.

Tänk dig att din bäste vän bryter ditt förtroende och sviker dig totalt! Så ger du den som svek dig uppdraget att föra ditt livsverk vidare. Jag tror, att Petrus som förrådde sin bäste vän Jesus tre gånger innan hanen gol, känner stor skam vid mötet i den här dialogen. Jag förstår att Jesus verkligen vill pröva Petrus, om han kan lita på honom trots sveket. Därför frågar Jesus Petrus tre gånger. ”Älskar du mig?”

Läser jag i den grekiska texten, så är det samma verb i de två första frågorna – älskar du mig? (agape). I den tredje används ett verb som har med en förälders kärlek till sina barn att göra . En kärlek som verkligen visar att Jesus accepterar Petrus, trots  dennes svek. Vilket förtroende!

När Petrus svarat: ”Ja, Herre, du vet att jag har dig kär”, så kommer uppmaningarna till Petri ledarskap i Kyrkan:” 1. För mina lamm på bete. 2. Varen en herde för mina får. 3. För mina får på bete!”

Johannesevangeliets klara uppmaning till den tidiga kyrkan. Glöm inte: Kärlek och omsorg = diakoni.

Fredrik Lautmann
Prost och vik. kyrkoherde i Gagnefs pastorat