Kyrkoherden

Har ansvar för all verksamhet i Gagnefs pastorat.