Kyrkoherden

Har ansvar för all verksamhet i Gagnefs pastorat.

Margareta Carlenius

Margareta Carlenius

Mer om Margareta Carlenius

Kyrkoherde i Gagnefs pastorat.