Foto: Linda Mickelsson/IKON

Kris- och stödsamtal

Har du hamnat i en svår situation i livet? Du kan alltid ringa någon av våra präster eller diakoner för kris- och/eller stödsamtal.

Alla våra präster och diakoner har utbildning i kris- och stödsamtal. De kan även hjälpa dig vidare om du behöver kontakt med annan typ av hjälp och stöd.

Du kan tryggt vända dig till dem, alla har tystnadsplikt.

Du kan kontakta vem som helst av våra präster eller diakoner oavsett var du bor i pastoratet eller om du är här som fritidsboende eller tillfällig gäst.