Foto: Linda Mickelsson/IKON

Kris- och stödsamtal

Har du hamnat i en svår situation i livet? Du kan alltid ringa någon av våra präster eller diakoner för kris- och/eller stödsamtal.

Alla våra präster och diakoner har utbildning i kris- och stödsamtal. De kan även hjälpa dig vidare om du behöver kontakt med annan typ av hjälp och stöd.

Du kan tryggt vända dig till dem, alla har tystnadsplikt.

Du kan kontakta vem som helst av våra präster eller diakoner oavsett var du bor i pastoratet eller om du är här som fritidsboende eller tillfällig gäst.

 

Margareta Carlenius

Margareta Carlenius

Mer om Margareta Carlenius

Kyrkoherde i Gagnefs pastorat.

Josefin Rådbo

Josefin Rådbo

Gagnefs pastorat

Präst

Mer om Josefin Rådbo

Präst i Gagnefs pastorat. Tjänstgöringsställe i Gagnefs församling.

Timo Löppönen

Timo Löppönen

Gagnefs pastorat

Finskspråkig präst, Präst, Konfirmandarbetslag

Mer om Timo Löppönen

Präst i Gagnefs pastorat. Tjänstgöringsställe i Mockfjärds församling.

Christina Dalberg

Christina Dalberg

Gagnefs pastorat

Präst

Mer om Christina Dalberg

Präst i Gagnefs pastorat. Tjänstgöringsställe i Floda församling.