Konfirmation på Pingstafton

Välkommen till Floda kyrka

På Pingstafton, lördagen den 3 juni, är det dags för konfirmation av 29 ungdomar från församlingarna i Gagnef, Mockfjärd och Floda.

Högtiden äger rum i Floda kyrka klockan 18.00. Där redovisar konfirmanderna vad de lärt sig under året. Det blir en redovisning med mycket sång och musik.

Prästerna Timo Löppönen och Josefin Rådbo leder samlingen tillsammans med personal från kyrkans barn- och ungdomsverksamhet.

På Pingstdagen, söndagen den 4 juni kl. 11.00, firas högmässa med konfirmanderna i Mockfjärds kyrka. Kyrkokören och spelmän medverkar.