Konfirmander i Mockfjärds församling 2016.
Foto: Mirjami Löppönen

Konfirmation i Mockfjärds kyrka

Redovisningen handlade om den barmhärtige samariern.

Olle Öhman Lind, Linus Hampgård, Alva Wadlund, Ronja Heikkinen, Johanna Karhu och Emma Karhu konfirmerades i Mockfjärds kyrka under pingstaftonen.
Fiolisterna Johanna Lunnergård och Anders Hallpers spelade när konfirmanderna tågade in i kyrkan. Deras redovisning av vad de lärt sig under konfirmandåret var ett spel om den barmhärtige samariern. De själva läste också förböner som de hade skrivit tidigare. Konfirmandprästen Timo Löppönen visade genom ett bildspel vad som hade hänt under året.

På Pingstdagen deltog de nykonfirmerade i högmässan. Kyrkokören sjöng. Konfirmanderna hade valt att kollekten - som inbringade 1 015 kronor - skulle skänkas till Cancerfonden.

Timo Löppönen