Foto: Gagnefs pastorat

Konfirmation - bättre än de trodde

Prästen Josefin Rådbo berättar om konfirmation i Gagnefs pastorat

2016 beslutade Svenska kyrkan i Gagnefs pastorat att man skulle slå ihop församlingarna Gagnef, Mockfjärd och Flodas konfirmander till en grupp.
Kyrkan tänkte att det skulle bli ett större gäng, men även att ungdomarna skulle få chans att träffa nya vänner och möta nya erfarenheter hos varandra.
Till en början undrade ungdomarna hur det skulle bli. De var inte vana att mötas över skolans gränser, men det blev så rätt!

Murar revs

Gruppen fick direkt en stark sammanhållning och murarna som byggt upp mellan skolorna revs. Genom att förlägga undervisningen på olika ställen i vårt pastorat så har vi kunnat dra nytta av andra organisationer och föreningar i kommunen. Konfirmanderna har bland annat fått paddla kajak med Kajaktiv i Floda och har träffat nyanlända ungdomar genom kommunens flyktingguide.

Roligare och bättre

Under konfirmationstiden har vi samtalat om livet och tron. Vi har diskuterat viktiga ämnen som sex, kärlek, näthat, döden, Gud och om hur det är att vara ung idag.
När vi avslutade vårt arbete och konfirmationen var nära sa ungdomarna att konfirmera sig inte var som de trott, utan både roligare och bättre. De var alla glada över sitt val och i sin redovisning på konfirmationsdagen den 3 juni i Floda kyrka visade de en egen inspelad film om vad de gjort, lärt sig och varför man som ungdom borde konfirmera sig.
Konfirmationen i Floda kyrka var välbesökt och jag fick flera gånger innan gudstjänsten började, be församlingen om att tränga ihop sig mer i bänkarna.

Konfirmander i Floda kyrka. Foto: Gagnefs pastorat

Skratt och tårar

Konfirmanderna fick under sitt konfirmationsår inte bara möta en präst utan tre, samtliga av pastoratets komministrar medverkade i det konfirmandteam som i övrigt bestod av en pedagog samt en barn- och ungdomsledare och tre assistenter.

Under helgens konfirmation, som inleddes i Floda på lördagen och avslutades med konfirmandernas nattvardsgång i Mockfjärds kyrka på söndagen, bjöd konfirmanderna och teamet på många skratt, men även tårar.

Fina ungdomar

Många var de som kände en stolthet över de fina ungdomar som finns i kommunen, över deras kreativitet, mod och begåvningar. Eller som församlingspedagogen Karin Linnaeus leende uttryckte det: Gammalt och nytt möttes i en härlig blandning, jag är så stolt över att få vara en del av detta.

Det vinnande konceptet fortsätter redan till hösten och det går redan nu att anmäla sig till 2018 års konfirmation.

Josefin Rådbo
Konfirmerande präst

 Se filmen om konfa HÄR