Foto: Josefin Rådbo

Återsågs efter 50 år

Konfirmandjubileum med sång och "spill"

Sexton 50 års-jubilarer samlades i Gagnefs församlingshem söndagen den 7 maj.

Vi firade mässa tillsammans och alla sjöng glatt med i de kända psalmerna. Under utdelandet av bröd och vin råkade undertecknad spilla lite vin på en av konfirandernas tröja, vilket blev ett roligt inslag i mässan och ett samtalsämne vid lunchbordet.

Konfirmanderna bjöds på vårbuffe i Ottiliasalen efter mässan. Det var ett väldigt sorl i rummet och det märktes att de hade mycket att avhandla med varandra efter så lång tid. 

Dagar blir till veckor veckor blir till år Tiden går så fort man riktigt ej förstår Ett halvsekel har gått sedan första gång man fått Bekänna hjärtats tro och stöd och dela kyrkans vin och bröd

Börje Hagström, konfirmand i Gagnef 1967

Under en runda berättade alla om sig själva och om vad som hänt under livets gång. Många har familj och barn, flera har fått många barnbarn. Några har gått i pension medan andra fortfarande är verksamma i arbetslivet. En person har jobbat 47 år inom vården och vi undrade alla om man fick en andra guldklocka om man jobbade på samma arbetsplats i 50 år.

Josefin Rådbo, präst i Gagnefs församling