Konfirmander 50 och 51 år

Den 19 december firades högmässa i Mockfjärds kyrka med

Söndagen 19.12 var det en högmässa i Mockfjärds kyrka. Till denna högmässa var de konfirmanderna, som hade konfirmerats för 50 och 51 år sedan, inbjudna. I högmässan avtackades också kyrkvärden Yvonne Nord. Hon har utöver sitt kyrkvärds uppdrag varit församlingens textilieansvarig. Kyrkvärden i denna högmässa var Pia Carlsson och kantor Anna-Karin Lisell som utöver psalmerna denna Maria-söndagen spelade en vacker Marias vaggvisa av Max Reger. Högmässan leddes av komminister Timo Löppönen. Gamla konfirmanderna var efter högmässan inbjudna till samkväm i församlingshemmet.

I bilden syns från vänster:

Birgitta Andersson, Agneta Gretas, Lena Granér, Lisbeth Larsson, Siw Hansson, Carina Johansson, Anna-Karin Bostad, Marika Bygren Nilsson, Mats lekare, komministern Timo Löppönen, Bernth Eriksson, Erik Warg och Olle Lundin