"I samma båt"

Söndagen 15/4 genomfördes musikalen "I samma båt" i Mockfjärds kyrka

Söndagen den 15/4 hölls en familjegudstjänst i Mockfjärds kyrka, som baserades på musikalen "I samma båt". Musikalen tog upp den välkända berättelsen om Noaks ark och budskapet var att vi alla delar samma levnadsvillkor här på jorden och skall vara beredda att hjälpa och samarbeta med varandra. Kantor Anna-Karin Lisell hade övat sångerna med alla barngrupper i Mockfjärd samt barn- och ungdomskörerna och resultatet blev lysande! Anna-Karin fick hjälp med tillverkning av kulisser av Kompisklubben, tillsammans med barn- och ungdomsledarna Clas Pettersen och Helen Sörling. Kyrkvärd var Christina Hallpers och komminster Timo Löppönen var tjänstgörande präst.

Gudstjänsten var välbesökt - 133 personer!