Konfirmander på ljusvandring i Floda kyrka.
Foto: Floda församling

Höstens träffar

Höstens träffar:

Lö 21/9 kl. 10-15 i Gagnefs församlingshem, med föräldraträff kl. 10

Sö 22/9 kl. 11-15.30 i Mockfjärds församlingsgård. Gudstjänst kl.11.00 i kyrkan

Lö 19/10 kl. 10-15 i Mockfjärds församlingsgård.

Sö 20/10 kl. 13-19 Gudstjänst kl. 18.00 i kyrkan

Lö 9/11 kl. 9- Läger i Mockfjärds församlingsgård

Sö 10/11 -15. Gudstjänst kl.11.00 i kyrkan

Lö 14/12 kl.10-15 i Gagnefs församlingshem

Sö 15/12 kl. 11-15.30 i Gagnefs församlingshem. Gudstjänst kl. 11.00 i kyrkan

 

Konfirmation

Lö 30/5 i Gagnefs kyrka

Sö 31/5 i din hemkyrka