Riddardubbning i Mockfjärds församling 2016.
Foto: Mockfjärds församling

Högtidligt när riddare dubbades

14 unga blev riddare av St. Sigrists kors

Mockfjärds församling dubbade för 18:e gången nya riddare till St. Sigrists kors. Den här gången dubbades 14 riddare i en högtidlig ceremoni i Mockfjärds kyrka tisdagen den 24 maj. Riddarna hade under året erövrat alla fem stenar d.v.s. de hade övat och visat färdigheter i tålamod, vänskap, ärlighet, tjänstvillighet och trofasthet.

Kvällen började med en stenvandring där ledsagaren Timo Löppönen och en av riddarskolans ledare Helen Sörling (den andra ledaren heter Soili Heikkinen) berättade för gästerna om Riddarskolan. Därefter dubbade ledsagaren Timo Löppönen årets djäknar till riddare inför deras anhöriga och andra inbjudna gäster.

Riddare i Mockfjärds församling 2016.
Riddare i Mockfjärds församling. Foto: Kristin Yng

Riddarna dubbades med de riddarnamn de själva hade valt. Efter dubbningen inbjöds alla till ett festligt gästabud i församlingsgården. Under gästabudet fick gästerna bekanta sig med riddarsalen som ligger i kyrkans katakomber.

Efter gästabudet tackade föräldrarna alla ledare med blommor och önskade att så många som möjligt även i fortsättningen ska få gå i denna mycket uppskattade Riddarskola.