Högmässa med bymedverkande 20 mars

20 mars firades högmässa i Mockfjärds kyrka. Byarna Högberget, Borgsheden och Lillstupet medverkade flitigt under högmässan. Lennart Fredriksson, Teijo Lehtola samt Hans Nord läste dagens texter. Rita Fredriksson och Yvonne Nord hälsade kyrkobesökare välkomna vid dörren. Lasse Oksanen och Leif-Inge Lennström tog upp kollekten till förmån av akut hjälp via Act Svenska kyrkan för Ukraina. Kollekten blev 1152 kronor. Anna Björklund Pettersson och Anna Maria Karlsson sjöng flera sånger. Organisten var Anna-Karin Lisell och högmässan leddes av komminister Timo Löppönen. Byborna arrangerade även kyrkkaffet med härligt hembakat. Nästan 40 personer kom till högmässan.